Parshva Ekadashi

Svevišnja Božanska Osoba Gospodin Śri Krišna obratio se svom slugi Yudhišthiru slijedećim riječima, “Ovaj Ekadaši je zvan Vamana Ekadaši i za onoga tko ga slijedi znači i veliku dobit i oslobođenje od materijalnih vezanosti. Zato što briše sve grešne posljedice, zove se i Jayanti Ekadaši.