Annada Ekadashi

Annada Ekadashi

Annada Ekadashi – priča iz Brahma-vaivarta Purane

Annada Ekadashi je poznat još kao Aja (Ađa) Ekadashi.

Šri Yudhišthira Maharaja reče, “O Janardana, zaštitniče svih živih bića, reci mi molim te koje je ime Ekadašija koji nastupa za vrijeme tamne četrnaestodnevnice mjeseca Bhadrapada (kolovoz – rujan)”.

Svevišnji Gospodin, Šri Krišna, odgovori, “O kralju, slušaj me pažljivo. Ime ovog svetog Ekadašija koji uklanja sve grijehe je Aja. Svaka osoba koja potpuno posti na ovaj dan i obožava Hrišikešu, gospodara osjetila, potpuno se oslobađa svih grešnih reakcija. Čak i onaj tko samo sluša o ovom Ekadašiju biva oslobođen svojih grešnih djelatnosti. O kralju, nema boljeg dana od ovog na svim zemaljskim i rajskim planetima. To je istina bez sumnje.

Annada Ekadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga

Gospodin Krišna slavi Annada Ekadashi

Jednom je živio veliki kralj po imenu Harišcandra, koji je bio car svijeta i osoba velikog integriteta i istine. Njegova žena se zvala Candramati i imala je sina po imenu Lohitashva. Po sili sudbine, Harišchandra, je izgubio svoje veliko kraljevstvo i prodao ženu i sina. Pobožni kralj postao je obični sluga ljudi koji jedu pse, koji su ga je natjerali da bude čuvar na krematoriju.

Čak i dok je radio ovakvu službu, nije odbacio svoju dobrotu kao što ni soma-rasa, čak i kada se miješa sa drugim tekućinama, ne gubi svoju sposobnost za besmrtnosti.”

Kralj je mnogo godina proveo u ovakvom stanju. Onda je jednog dana tužno pomislio, “Što da radim, gdje da idem, kako se mogu osloboditi ovoga stanja?!” Tako je upao u ocean tuge i očajavanja.”

Jednoga dana je veliki mudrac Gautama Muni prolazio u blizini, te vidio kralja i sretno pomislio, “O, Gospodin Brahma je stvorio brahmane samo da pomažu drugim ljudima.” Harišchandra je odao ponizno poštovanje mudracu. Sklopljenih ruku je stao pred Gautama Munija i ispričao mu svoju tužnu priču. Gautama Muni bio je začuđen čuvši kraljevu priču. Pomislio je, “Kako je ovaj moćan kralj postao sakupljač odjeće s mrtvih?” Sažalivši se nad kraljem, Gautama Mumi, ga je uputio kako da se pročisti postom.

Savjet Gautama Munija

Gautama Muni reče, “O kralju, za vrijeme tamne četrnaestodnevnice mjeseca Bhadrapada (kolovoz-rujan) nastupa vrlo povoljan i hvale vrijedan Annada Ekadashi, Aja (Annada Ekadashi), koji uklanja sve grijehe. Ovaj Ekadaši je toliko povoljan, da samo ako postiš ne čineći nikakva druga povoljna djela, svi tvoji grijesi će biti poništeni.

Na tvoju sreću on dolazi za sedam dana. Stoga ti savjetujem da taj dan postiš i ostaneš budan cijelu noć. Ako me poslušaš, sve posljedice tvojih grešnih djela će se poništiti. O Harišcandra, došao sam ti sad zbog tvojih prošlih pobožnih djela. Sad je sva sreća je u tvojim rukama.” Rekavši to veliki mudrac Šri Gautama Muni nestao je iz njegove vizije.

Kralj Harišchandra slijedi zavjet Ekadashi

Kralj Harišcandra je slijedio savjete posta Gautama Munija na ovaj sveti dan Aja Ekadašija. O, Yudhišthira, budući je kralj postio na taj dan, posljedice njegovih prijašnje grijeha odjednom su bile izbrisane. O lave među kraljevima, samo pogledaj moć ovog Ekadašija. On odjednom uništava sav jad od kojeg osoba pati kao i rezultate prošlih karmičkih djelatnosti. Zato su sve Harišcandrine nevolje bile uklonjene. Samo zbog moći ovog prekrasnog Ekadašija ponovno je bio ujedinjen sa svojom ženom i sinom, koji su bili umrli, ali su sada oživili.

U rajskim predjelima deve (polubogovi) počeli su udarati na svoje nebeske bubnjeve bacajući cvijeće po Harišcandri, njegovoj kraljici i njegovom sinu. Zahvaljujući blagoslovima Ekadašija, vratio je svoje kraljevstvo bez ikakvih poteškoća. Čak, štoviše, kad je kralj Harišchandra napustio planet, svi njegovi rođaci i podanici su s njim otišli u duhovni svijet.

O Pandava, tko god posti na Aja Ekadaši zasigurno će se osloboditi svih svojih grijeha i dostići duhovni svijet. A onaj tko čuje i proučava slave ovog Ekadašija stječe dobrobiti dobivene žrtvovanjem konja.

Tako završava pripovijest o slavama Bhadrapad Krišna Ekadašija ili Aja Ekadašija, iz Brahma-vaivarta Purane.

Annada Ekadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga