Vamana Dvadashi – Dan pojave Gospodina Vamanadeva

Vamana Dvadashi - Dan pojave Gospodina Vamanadeva

Vamana Dvadashi
Vamana Dvadashi – dan pojave Gospodina Vamanadeva, petnaeste inkarnacije Gospodina koji je poprimio oblik patuljka i s dva koraka, ekspandirajući svoju iluzornu energiju, prekoračio cijeli univerzum. Gospodin Vamana, u kojem je sadržana moć i snaga cijelog univerzuma, viših, srednjih i nižih planeternih sustava, pruža zaštitu na kopnu svima koji ga obožavaju.
U utorak, 26.09.2023. na dvanaesti dan nakon punog mjeseca, slavimo Vamana Dvadashi – dan pojave Gospodina Vamanadeva. Post je dan prije na Ekadashi, a danas je gozba.
Gospodin Vamanadeva je glavno božanstvo na rajskim planetama i obožavanjem njega vladar planeta Jupiter nam postaje povoljno naklonjen te nam podaruje svoje blagoslove. 
Post za Vamana Dvadashi je bio jučer do podneva, danas je gozba i festival.

Za dobrobit svih članova Sri Manasa Hamsa Sange, biti će obavljeni:

  • puja (obožavanje)
  • abhishek (ceremonijalno kupanje)
  • ponuda bhoge (ukusnih jela) i
  • mantranje povoljnih mantri za zadovoljstvo Srimati Radharani.

Sri Vamanadeva ki Jay!

Sri Vamana Dvadashi ki Jay!

Vamana Dvadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga
Vamana Dvadashi – mantra za obožavanje Gospodina Vamanadeva: 
om vamanadevaya namaha

Ponoviti mantru barem 108 puta, može i 1008 ili 100.000 puta. Što više to bolje.

Gospodin Vamanadeva povećava svu dobru sreću, zdravlje, bogatstvo i uspjeh, nadvladava prepreke i probleme. Mantranje gore navedene mantre će povećati povoljnosti u životu i pročistiti lošu karmu koja se akumulirala tijkom ovog ili prošlog života.

Gospdin Vananadeva je inkarnacija Gospodina Višnua koji se na ovaj povoljni dan, Vamana Dvadashi, pojavio u obliku mističnog patuljka kako bi vratio rajske planete u vlasništvo polubogova.

Zanimljivo je napomenuti kako je majka Aditi radila ceremoniju dvanaest dana, mantrala je mantru od dvanaest slogova i Gospodin se pojavio na dvanaesti dan nakon punog mjeseca, na Vamana Dvadashi.

Bali Maharaja, kralj demona i Vamana Dvadashi

Jednom je velik kralj demona, Bali Maharađa napravio veliko vatreno žrtvovanje iz kojeg je izašla ratna kočija sačinjena od zlata i prekrivena svilom. Vukli su je žuti konji, imala je zastavu na kojoj je bio lav i bila je opremljena božanskim oružjima poput pozlaćenog luka i dva tobolca s nepogrešivim srtijelama i božanskim zaštitnim oklopom. 

Kako je predano služio i obožavao brahmane, Bali je postao vrlo moćan i sa silnom je vojskom došao pred vrata rajskih planeta kojima je vladao Indra, kralj kiše i gromova.

Vidjevši Balija koji je blistao poput svete vatre i pod čijom se vojnom silom činilo da cijeli svijet podrhtava, kralj Indra je prišao svom duhovnom učitelju i pitao ga kako da se obrani od ove silne vojske, međutim njegov je duhovni učitelj, Brihaspati, rekao kako je Bali toliko moćan zbog obožavanja brahmana da ga je nemoguće poraziti.

Brihaspati je rekao kako Balija jedino Svevišnji može poraziti i da je bolje da polubogovi napuste rajske planete jer, kao što se nitko ne može suprotstaviti Yamarađu, tako se sada nitko ne može suprotstaviti Bali Maharađu zbog njegove opunomoćenosti s brahma-teđasom ili vrhovnom duhovnom moći.

No Brihaspati je također prorekao kako će Bali kasnije uvrijediti brahmanu i, premda je sada toliko moćan zbog blagoslova brahmana, sve će u budućnosti izgubiti kada uvrijedi brahmanu.

Tako, djelujući po instrukciji svog gurua, polubogovi su poprimili različite oblike i neprimjećeni nestali s rajskih planeta na kojima su raskrižja puteva sačinjena od bisera, a mjesta za odmaranje od dijamanata i koralja. Prozori na kućama rajskih planeta ukrašeni su zlatnim filigranom, a s krovova vijore zastave optočene biserima i zlatom.

Zbog zapanjujuće snage kralja Balija, polubogovi su bili primorani napustiti svoje domove na rajskim planetama, a kralj Bali je potom zaposjeo rajske planete, zavladao sa sva tri svijeta i doveo ih pod svoju kontrolu.

Aditi obavlja payo-vrata ceremoniju

Kada su tako polubogovi nestali iz raja, majka polubogova Aditi počela je jadikovati. Nakon puno, puno dana njen se muž, Kašyapa Muni, probudio iz meditativnog transa, samadhija. No vidio je da u Aditinom ašramu nema ni sreće ni festivalske radosti. Vidio je kako lice njegove žene nije sretno niti je njen um miran. 

Aditi mu je rekla kako je lišena obilja rajskih planeta i da su demoni otjerali u izgnanstvo polubogove i sada uživaju u rajskim obiljima. Tako je molila svog moćnog supruga da joj pomogne kako bi vratili izgubljeni raj.

Kašyapa Muni je odgovorio svojoj supruzi, majci polubogova: 

“Moja draga Aditi angažiraj se u predano služenje Svevišnje Božanske Osobe s ljubavlju. Bhagavan (Svevišnji) je gospodar svakoga, on može pokoriti svačijeg neprijatelja i živi u najdubljem kutku srca svih živih bića. Jedino ta Svevišnja Osoba – Vasudeva (Krišna) može svakome podariti sve povoljne blagoslove jer on je duhovni učitelj cijelog univerzuma.

Gospodin Hari koji je vrlo milostiv prema jadnim, palim dušama  sigurno će ispuniti tvoje želje jer je predano služenje Njega nepogrešivo. Bilo koja druga metoda je beskorisna. To je moje mišljenje.”

Nakon što je čula riječi svog samospoznatog supruga, majka Aditi ga je zamolila: “O brahmana, kaži mi koja su to regulativna načela kojima mogu obožavati vrhovnog učitelja tako da Gospodin bude zadovoljan sa mnom i ispuni moje želje? 

O najbolji od brahmana, ljubazno me uputi u savršeni način obožavanja Svevišnjeg Gospodina predaniim služenjem kojim će Gospodin biti vrlo brzo zadovoljan sa mnom i spasiti me, zajedno s mojim sinovima, od ove najopasnije situacije.”

Onda ju je Kašyapa Muni uputio u ritual obožavanja Gospodina koji ima oči nalik lotosovim laticama. S početom od prvog dana nakon mladog mjeseca, u mjesecu Phalguna (veljača-ožujak), tijekom dvanaest dana, hraneći se samo mlijekom osoba treba obožavati Gospodina sa svom ljubavlju i predanošću.

Naučio ju je kako da se kupa; kako da obavlja svoje dnevne duhovne dužnosti, kako da vrši ponude Gospodinu, oltaru, suncu, vodi, vatri i duhovnom učitelju.

Uputio ju je također u tajnu mantru za prizivanje Gospodina koji nije vidljiv materijalnim očima, ali koji je prisutan u srcima svih živih bića, utočište svih moći, izvor sveg znanja, gospodar svih, i onaj tko može ispuniti želje svakoga.

Potom ju je naučio kako da mantra mantru od dvanaest slogova (om namo bhagavate vasudevaya) i da kupa Gospodina s mlijekom te mu nudi cvijeće, odjeću, sveti konac, ukrase, vodu za pranje stopala, mirisne štapiće i ostalu parefernaliju za obožavanje.

Također joj je pokazao kako da nudi slatku rižu kuhanu u mlijeku s gheejem i melasom (šećerom) od šećerne trske; kako tu rižu, s mantrom od dvanaest slogova, nuditi u žrtvenu vatru i kako nahraniti s prasadamom (ostacima slatke riže od ponude) Vaišnave te kako da potom i sama kuša tu slatku rižu-prasadam.

Nakon toga je naučila kako ponuditi achamanu božanstvima i ponovo obožavati Gospodina sa 108 ponavljanja mantre. Na kraju je ponudila molitve i slavila Gospodina, kružila oko Gospodina tako da joj je Gospodin bio s desne strane i odala poštovanje na podu poput štapa (dandavat).

Svakoga je dana nakon ponude dodirnula glavom cvijeće koje je nudila Gospodinu i odložila ga na sveto mjesto. Najmanje dvojicu brahmana je hranila s ostacima ponude slatke riže i slijedila zavjet celibata. 

Na taj je način, tijekom dvanaest dana, živjela samo od kravljeg mlijeka i slijedila zavjet. 

Trinestog je dana okupala Gospodina s pet povoljnih supstanci i obožavala Gospodina na velikodušan način, nudeći u vatru žitarice s gheejem i recitirajući Puruša-sukta molitve. Tako je majka Aditi obožavala Gospodina Harija koji donosi sve povoljno i odnosi sve nepovoljno i dijelila je prasadam brahmanama, Vaišnavama i svima drugima jer Gospodin je Višnu vrlo zadovoljan kada se dijeli i kuša prasadam. Sve je bilo praćeno plesanjem, pjevanjem i sviranjem muzičkih instrumenata za Gospodinovo zadovoljstvo. Na taj je način obožavala Gospodina payo-vrata ceremonijom kojom svatko može zadovoljiti Gospodina.

Ova je payo-vrata ceremonija poznata još i kao sarva-yajna ili žrtvovanje kojim se izvršavaju sva druga žrtvovanja, te je prihvaćena kao najbolja od svih ritualnih ceremonija, religioznih dužnosti – dharme i žrtvovanja; kao esencija svih pokora, milostinje te zadovoljavanja Svevišnjeg, vrhovnog kontrolora. 

Gospodin Vishnu postaje zadovoljan s Aditi

Ubrzo je Gospodin postao vrlo zadovoljan s majkom Aditi zbog njenog ozbiljnog slijeđenja zavjeta payo-vrate. Striktno slijedivši upute svog supruga, Kašyapa Munija, Aditi je s potpunom, nepomućenom pažnjom mislila na Gospodina Vasudeva te je na taj način dovela svoj um i osjetila pod potpunu kontrolu. 

A onda se Svevišnji Gospodin, odjeven u žutu odjeću, noseći u svoje četiri ruke školjku, Sudaršana disk, topuz i lotosov cvijet, pojavio pred Aditi.

Kada je Svevišnji Bhagavan postao vidljiv njenim očima, Aditi je bila tako preplavljena transcendentalnim blaženstvom da je odmah ustala i pala pred stopala Gospodina poput štapa odajući mu svoje poštovanje. 

Tada je ustala i tiho stojala pred Gospodinom, nesposobna niti da ponudi molitve Gospodinu. Zbog transendentalnog blaženstva kojeg je osjećala, njene su se oči napunile suzama a dlake na njenom tijelu su se nakostriješile. Zbog toga što je gledala Svevišnju Osobu licem u lice, osjećaja je ekstazu a njeno je tijelo podrhtavalo.

Tada mu je drhtavim glasom od velike ljubavi ponudila brojne molitve. Izgledala je kao da kroz oči ispija Svevišnjeg Gospodina koji je suprug božice sreće, Lakšmi i uživatelj svih žrtvovanja te učitelj i gospodar cijelog univerzuma.

Moleći se i odajući Gospodinu poštovanje ponovo i ponovo majka Aditi je dostigla cilj života gledajući Gospodina licem u lice. Nakon njenih molitvi Gospodin, čije su oči poput svježih latica lotosa, oslovio je Aditi, dajući joj do znanja da zna njenu želju da se ona i polubogovi vrate na rajske planete, u svoj dom.

Gospodin joj je rekao da su demoni sada nepobjedivi jer su zaštićeni od brahmana kojima je Gospodin uvijek povoljno naklonjen i da rat protiv njih neće donijeti sreću. 

“Ipak”, Gospodin je rekao, “zato što sam zadovoljan tvojom službom, O božice Aditi, moram pronaći neki način da te usrećim, jer obožavanje mene nikada nije uzaludno već daje željeni rezultat u skladu s onim što osoba zaslužuje. Molila si mi se i pravilno me obožavala izvršavajući veliku payo-vrata ceremoniju kako bi zaštitila svoje sinove. Zbog pokora Kašyapa Munija pristajem postati tvoj sin i tako ću zaštititi tvoje ostale sinove (polubogove).”

Gospodin joj je još rekao da sve čuva u tajnosti i nikome ne otkriva da će se pojaviti kao njen sin, a onda je nestao s tog mjesta.

Uronjen u duboku meditaciju, Kašyapa Muni je vidio kako je Svevišnji ušao u njegovo tijelo i tako je premjestio tu moć u svoju suprugu Aditi. Kada je Gospodin Brahma, shvatio da je sada Svevišnji Gospodin u utrobi majle Aditi, došao je u njenu ašramu i počeo nuditi brojne molitve Gospodinu i recitirati Gospodinova imena.

“Dragi moj Gospodine, sva slava tebi, sva slava tebi!” – stalno je ponavljao Brahma, slaveći Gospodina.

Vamana Dvadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga

Pojava Gospodina Vamanadeva na Vamana Dvadashi

Vamana Dvadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga

Onda se na dvanaesti dan mjeseca Bhadra, od tada poznat kao Vamana Dvadashi, Gospodin pojavio, prvo u svom izvornom obliku sa četiri ruke, potpuno ukrašen i odjeven u žutu odjeću, tamne puti, s naušnicama koje su podsjećaje na morske pse, s narukvicama, nanogvicama, krunom na glavi, pojasom oko bokova i svetim koncem preko grudiju. Imao je dugi vijenac cvijeća i zbog opijajućeg mirisa, pčele su zujale oko vijenca stvarajući ugodan zvuk.

Oko vrata je nosio Kaustubha dragulj koji je odraz svjesnosti svih živih bića, a osobni sjaj Gospodinovog tijela ugasio je svu tamu u okolini.

Kada se Gospodin pojavio cijeli je svemir i sva živa biža su bili ispunjeni srećom. Mjesec je bio u konstelaciji Šravana, pa je stoga ovaj dan poznat još kao i Šravana Dvadaši. Kako je sunce bilo na meridijanu, ovaj se Vamana Dvadashi još naziva Viđaya Dvadaši. Bilo je točno podne i svi su plesali, pjevali, bacali cvijeće na prebivalište Aditi i Kašyape Munija te slavili veliki festival. 

Aditi je bila zapanjena da vidi Gosodina koji se pojavio iz njenog tijela, a Kašyapa Muni je radosno i začuđeno uzvikivao “Jaya! Jaya!” (Sva slava! Sva slava i pobjeda!)

Gospodin je stajao usred sveg tog slavlja u svom izvornom, duhovnom tijelu, kojeg nije lako vidjeti, ali ipak je učini sebe vidljivim svima. A onda je, poput kazališnog glumca, poprimio oblik Vamane, brahmana-patuljka.

Kada su vidjeli taj oblik Gospodina, svi su bili vrlo zadovoljni, a mudraci su obavili ceremoniju rođenja i ceremoniju davanja svetog konca. U toj ceremoniji davanja svetog konca, bog Sunca je osobno izgovorio Gayatri mantru, Brihaspati je onudio sveti konac, a Kašyapa Muni je dao pojas od slame.

Majka Zemlja je dala Gospodinu kožu od jelena, Mjesec je dao brahma-danda štap kojeg nose brahmaćariji, njegova majka, Aditi mu je dala odjeću za donji veš, a Inda mu je do kišobran. Gospodin Brahma mu je dao posudu za vodu, sedam mudraca su mu dali Kuša travu a majka Sarasvati mu je dala brojanicu od Rudrakša zrna.

Kada je tako Gospodin Vamanadeva dobio sveti konac, Kuvera (najbogatiji polubog) mu je dao posudu za darove, a majka Bhagavati, supruga Gospodina Šive mu je dala prvu donaciju.

Kada su mu na taj način svi ponudili dobrodošlicu, Gospodin Vamanadeva, najbolji od brahmaćarija, ispoljio je svoj sjaj Brahman. Tako je nadvisio ljepotu cjelog prisutnog mnoštva, koje je bilo ispunjeno svetim brahmanama.

Nakon toga je Gospodin Vamanadeva zapalio žrtvenu vatru i ponudio vatreno žrtvovanje na mjestu žrtvovanja.

Vamanadeva traži tri koraka zemlje od Bali Maharaja

U to je vrijeme moćni kralj demona, Bali Maharađa, izvodio žrtvovanje konja (ašvamedha-yajna) i Gospodin Vamanadeva je krenuo prema tom mjestu kako bi podario milost kralju demona.

Kako je hodao, sa svakim je korakom potiskivao Zemlju prema dolje.

Dok su bili angažirani u izvođenje žrtvovanja na mjestu poznatom kao Bhrigukaccha, na sjevernoj strani rijeke Narmade, brahmane i Bali Maharađa su vidjeli Gospodina Vamanadeva kako se približava. No zbog blistavog sjaja koji je emanirao s tijela Gospodina Vamanadeva, svi su mislili da dolazi bog Sunca osobno ili svetac Sanat-kumara ili sam bog vatre, Agni, da blagoslovi žrtvovanje. 

Zbog sjaja tijela Gospodina Vamanadeva, svi prisutni su izgubili svoj sjaj. Dok su se svi čudili i međusobno razgovarali tko bi to mogao biti, Svevišnji Gospodin Vamanadeva je, držeći u svojim rukama štap, kišobran i posudu s vodom, ušao u arenu gdje se izvodilo ašvamedha žrtvovanje.

Izgledajući kao brahmana-dječak, noseći pojas od slame, sveti konac, gornji odjevni dio od jelene kože i zamršene pramenove kose, Gospodin Vamanadeva ušao je u žrtvenu arenu. Njegov blistavi sjaj umanjilo je sjaj svih prisutnih svećenika i njihovih učenika, koji su tako ustali sa svojih mjesta i propisno pozdravili Gospodina nudeći svoja poštovanja.

Bali Maharađa, radostan da vidi Gospodina Vamanadeva čiji su prekrasne ruke i noge jednako doprinosile ljepoti njegova cijelog tijela, s velikim zadovoljstvom mu je ponudio sjedište. Potom je oprao lotosna stopala Gospodina i poprskao se po glavi tom svetom vodom.  

Bali Maharađa je potom izrazio riječi dobrodošlice Gospodinu Vamanadevi i rekao mu da može od njega zatražiti milostinju. Nakon što mu je čestitao na dobroj praksi da uvijek daje milostinju brahmanama i kako nitko iz njegove obitelji nikada nije uskratio milostinju brahmanama niti je pogazio svoje obećanje, Gospodin Vamanadeva je od Bali Maharađa zatražio  zemlje koliko stane u samo tri njegova koraka.

Bali Maharađa mu je uzvratio kako Vamanadeva nije baš iskusan u traženju milostine, naime, mogao mu je dati cijelu planetu jer je posjedovao sva tri svijeta. 

No Gospodin Vamanadeva mu je odgovorio kao onaj tko nije zadovoljan s malim neće biti zadvovoljan ni s cijelim planetarnim sustavom i da osoba koja nije samoovladana neće biti sretna s posjedom sva tri svijeta i kako nezadovoljstvo nikada ne može donijeti sreću. Stoga bolje da mu da samo tri koraka zemlje.

Na to se Bali Maharađa nasmijao i rukao: “U redu, uzmi što želiš.”

Da bi potvrdio svoj poklon uzeo je posudu s vodom kako bi okončao svoj zavjet, ali tada mu je njegov učitelj rekao da ne nasjeda na priče ovoga brahamane i da mu ne da ništa, jer to je Višnu koji je došao da mu uzme sve. Učitelj ga je nagovarao i nagovarao, ali Bali je već dao svoju riječ i nije ju htio pogaziti. 

Bali je rekao: “Ne bojim se pakla, siromaštva, oceana nesreće, pada s mog položaja, pa čak i same smrti, koliko se bojim prevariti brahmanu… rijetko se čovjeku pruža prilika da da svoje nagomilano bogatstvo svetoj osobi koja svojim prisustvom stvara sveta mjesta… stoga moram ovom malom brahmaćariju bez oklijevanja dati milostinju koju je tražio od mene.”

Na to je učitelj Balija prokleo svog učenika jer nije poslušao njegovu naredbu i rekao mu kako će ubrzo izgubiti svo svoje obilje.

Ali čak i nakon što je bio proklet, pošto je bio velika duša, Bali je dao Gospodinu Vamanadevu ono što je tražio – tri koraka zemlje, a Vindhyavali, supruga Bali Maharađa je oprala stopala Gospodina Vamanadeva i obožavala ga zajedno sa Balijem. Tada su s neba počeli padati milijuni cvijeća, a velike su duše slavile predanost Bali Maharađa.

Vamanadeva osvaja univerzum

Tada je Gospodin Vamanadeva, koji je izgledao kao mali patuljak, počeo ekspandirati svoje transcendentalno tijelo. S prvim je korakom prekoračio sve niže i srednje planetarne sustave, s drugim je pokrio sve više planetarne sustave te je s palcem desne noge probio omotač univerzima.

Kroz tu rupu je ušla voda iz Karana ocean koji ukružuje univerzum i zbog dodira s lotosovim palcem Gospodina Vamanadeva ta je voda postala najsvetija rijeka Ganga. Ali sada, nakon drugog Gospodinovog koraka nije ostalo niti trunke mjesta za njegov treći korak.

Kada su sljedbenici Bali Maharađa videli da je mali patuljak ustvari Višnu, uzeli su oružje i htjeli napasti Gospodina, ali tu su se odmah pojavili pratioci Gospodina Vamanadeva i sve ih potukli do koljena. Bali je odmah zabranio svojim vojnicima da se nastave boriti i bitka je ubrzo stala.

Tada je Garuda zarobio Balija i svezao ga s užadima Varune zbog čega je Bali odmah izgubio tjelesni sjaj i moć.

Tada mu je Gospodin Vamanadeva rekao: “O kralju demona, obećao si mi tri koraka zemlje, ali sa svoja dva koraka sam zaposjeo cijeli univerzum. Razmisli sada gdje ću staviti svoj treći korak… Zato što si nesposoban dati mi što si obećao, otići ćeš na paklene planete… Onaj tko ne da ono što je obećao, pada u paklena stanja postojanja… Obećao si mi zemlju, ali nisi ispunio svoje obećanje, stoga je tvoje obećanje lažno i morat ćeš živjeti u paklenom životu nekoliko godina.”

Vamana Dvadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga
Vamana Dvadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga

Bali se prodaje Gospodinu Vamanadevi

Vamana Dvadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga

Ali Bali Maharađa je bio vrlo odlučan da ispuni svoje obećanje i rekao je Gospodinu Vamanadevi da svoj treći korak stavi na njegovu glavu.

Ovo je vrlo zadovoljilo Gospodina koji ga je oslobodio i postavio za kralja planete Sutale na kojoj je još veće obilje nego na rajskim planetama. Tu je planetu po Gospodinovoj zapovjedi sagradio arhitekt Višvakarma i Gospodin je posebno štiti. Na njoj nema nikakvih uznemirenja i poželjna je čak i za polubogove. Gospodin na toj planeti živi i dan danas s Bali Maharađem, štiteći ga svojim osobnim oružjem, Sudaršana diskom.

Tako je Gospodin Vamanadeva vratio kralju Indri i majci Aditi rajske planete gdje ga obožavaju u obliku Gospodina Vamanadeva.

Vede napominju kako će se oni koji se sjećaju ove priče i na ovaj dan obožavaju Gospodina Vamanadeva, osloboditi posljedica svih griješnih djela i dobiti svu dobru sreću.

Vamana Dvadashi je uistinu poseban dan i prilika da poboljšamo svoju duhovnu snagu, dobijemo milost Gospodina i blagoslove vladara Jupitera.

Vamana Dvadashi ki Jay!