Sri Manasa Hamsa Sanga za duhovno druženje i spiritualne teme

  • Druženje

    u duhovnosti

  • Poslovanje

    sa spiritualistima

  • Proizvodi

    za transcendenciju

Duhovni projekti

Duhovni projekti pružaju priliku za nesebično služenje i prikupljanje pobožnih zaliha na računu dobre karme. 

Tab image

Volontiraj u izgradnji Vedskog centra i hrama

Zaradi gomilu pobožnih zasluga i dobru karmu sudjejući u izdradnji Vedskog centra i hrama. Sponzoriraj osam, stotinu osam,  tisuću i osam ili stotinu i osam ticuća cigli ili kamenih blokova za izgradnju Vedskog centra i hrama. 

Budi dio ovog uzbudljivog projekta i gradi s nama.

Tab image

Vaishnava seva – služenje bhakta je najbrži put duhovnog napredovanja

Prijavi se za povremene ili stalne službe za svelte soobe. U svim se svetim spisima navodi kako je služenje sadhua ili svete osobe najbrži put do samospoznaje. Čak će i najmanja služba za bhaktu koji u svom srcu ima ljubav prema Bogu, uroditi velikom promjenom u našem srcu.

Pridruži se entuzijastičnom služenju bhakta i podrži ovaj projekt.

Tab image

Podijeli duhovno znanje i karma-free hranu

Dijeljenje znanja i hrane je velika služba za one koji žive uvjetovanim životom i ispaštaju materijalne nevolje. Dijeljenjem i sami primamo blagoslov. 

Ovaj je projekt namijenjen davanju od srca.