Kamika Ekadashi

Kamika Ekadashi uklanja sve grijehe. Ovaj sveti dan poništava čak i grijeh ubijanja brahmane ili grijeh ubijanja nerođenog djeteta u maternici, i pomaže osobi dostići duhovni svijet postajući puna vrlina.

Yogini Ekadashi

Yogini Ekadashi vrlo moćan i povoljan. Koje god odlike osoba zadobije hraneći osamdeset i osam tisuća brahmana isto ih tako može dostići jednostavno vršeći post na Yogini Ekadashi. Za onog koji posti na ovaj sveti Ekadaši, Ona (Ekadaši devi), uništava hrpe prošlih grješnih reakcija i čini ga vrlo svetim.