Kamika Ekadashi

Kamika Ekadashi

Kamika Ekadashi – priča iz Brahma-vaivarta Purane

Pobožni kralj Yudhišthira Maharaja reče, “O Svevišnji Gospodine, čuo sam od Tebe o slavama Deva-sayana Ekadašija, koji nastupa za vrijeme svijetle četrnaestodnevnice mjeseca Ashadha. Sada želim čuti od Tebe o slavama Ekadašija koji nastupa za vrijeme tamne četrnaestodnevnice (Krišna paksha) mjeseca Shravana (srpanj – kolovoz). O Govinda deva, molim Te budi milostiv prema meni, pa mi opiše njegove slave. O Vrhovni Vasudevo, nudim Ti moje ponizno poštovanje.”

Svevišnji Gospodin, Śri Krišna odgovori, “O kralju, molim te pažljivo slušaj dok ti opisujem povoljne učinke ovog Svetog posta (vrata), koji uklanja sve grijehe.

Narada Muni jednom je upitao Gospodina Brahmu ovo isto pitanje, “O upravitelju svih bića”, reče Narada, “O ti što sjediš na vodi rođen iz lotosa, molim te reci mi ime Ekadašija koji nastupa za vrijeme tamne četrnaestodnevnice svetog mjeseca Shrayane. Molim te reci mi koje se božanstvo obožava na taj sveti dan, kojih se postupaka osoba treba pridržavati i koje milosti stječe.”

Kamika Ekadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga

Dobrobiti slijeđenja posta na Kamika Ekadashi

Gospodin Brahma odgovori, “Dragi moj sine Narada, za dobrobit sveg čovječanstva rado ću ti reći sve što želiš znati, samim slušanjem o slavama Kamika Ekadašija osoba stječe dobrobit kao da je izvršila žrtvovanje konja. Nesumnjivo, takvu veliku milost stječe osoba koja obožava, i meditira na lotosolika stopala četverorukog Gospodina Gadadhara, koji u Svojim rukama drži, školjku, disk, topuz i lotos, koji je poznat i kao Shridhara, Hari, Višnu, Madhava, i Madhusudana. A blagoslovi koje stječe takva osoba koja obožava Gospodina Višnua daleko su veći od onih koje se stjeću svetim kupanjem u Gangi u Kashi (Varanasi), u šumi Naimisharanye, ili u Puskari, koji su jedina mjesta na planetu koja ja svečano obožavam.

Ali onaj tko slijedi ovaj Kamika Ekadashi a istovremeno obožava Gospodina Śri Krišnu dostiže veću dobrobit od one koja se dostiže darshanom Gospodina Kedaranatha na Himalaji, ili one koja se stječe kupanjem na Kuruksetri za vrijeme pomrčine sunca, ili one koja se dobija davanjem cijele zemlje u milostinju, zajedno sa šumama i oceanima, ili one koja se stječe kupanjem u rijeci Gandaki (u kojoj je pronađen sveti Šaligram) ili u rijeci Godavari na dan punog mjeseca (purnim) kada taj dan pada u ponedjeljak dok su Lav (Simha) i Jupiter (Guru) u konjukciji.

Slijeđenje Kamika Ekadašija donosi istu dobrobit kao davanje u milostinju krave s teletom, zajedno sa hranom za njih. Tko na ovaj vrlo povoljan dan obožava Gospodina Śri Shrihara devu, Višnua, slave svi polubogovi, Gandharve, Pannage i Nage.

Kako slijediti ovaj Ekadashi

Oni koji strepe od svojih grješnih dijela i koji su potpuno zapleteni u grijehe materijalističkog života trebaju ovaj Kamika Ekadashi slijediti najbolje što mogu u skladu sa svojim mogućnostima i tako dostići oslobođenje. Ovaj Ekadaši je najčišći od svih dana i najmoćniji u uklanjanju grijeha. O Narada, jednom je Gospodin Śri Hari rekao o ovom Ekadašiju, “Onaj tko posti na Kamika Ekadaši stječe puno više dobrobiti od onog tko proučava svu duhovnu literaturu”.

Onaj tko posti na taj osobit dan ostajući budan cijelu noć nikad neće osjetiti Yamarajin gnjev, gnjev utjelovljenog kralja smrti. Rečeno je da tko god slijedi Kamika Ekadaši neće trpjeti buduće rođenje, a u prošlosti mnogi su yogiji koji su s vjerom postili na ovaj dan dostigli duhovni svijet. Osoba zato treba pažljivo slijediti njegove povoljne upute i strogo se pridržavati posta na ovaj najpovoljniji Ekadaši.

Tko god obožava Gospodina Śri Harija s lišćem Tulasi se oslobađa svih vrsta grijeha. Živi nedirnut grijehom, kao lotosov list, iako je na vodi, voda ga ne dotiče. Onaj tko Gospodinu Śri Hariju ponudi čak i jedan list sa svetog Tulasi drveta (occillium basilcum sanctum) stječe dobrobit kao onaj tko je dao u milostinju 200 grama zlata i 800 grama srebra.

Svevišnja Božanska Osoba zadovoljnija je s onim tko Joj ponudi samo jedan list Tulasija, nego s onim tko Ju obožava biserima, rubinima, dijamantima, lazurnim kamenom, safirima, dragim kamenjem, mačjim okom i koraljima. Onaj tko ponudi Gospodinu Kešavi mladi manjari izdanak s Tulasija oslobađa se svih grijeha koje je počinio tijekom ovog ili nekog drugog života. Darshan s Tulasi na Kamika Ekadashi uklanja sve grijehe, a onom tko ju samo dotakne i pomoli joj se uklanja sve vrste bolesti.

Onaj tko zalije Tulasi devi ne treba se nikada bojati Gospodara smrti, Yamaraje. Onaj tko na ovaj dan posadi ili presadi Tulasi naposljetku dostiže prebivalište Gospodina Śri Krišne. Śrimati Tulasi devi nagrađuje oslobođenjem onog tko joj svakodnevno odaje poštovanje.

Još više dobrobiti koje nudi ovaj Ekadashi

Čak ni Citragupta, Yamarajin rizničar, ne može izračunati dobrobit koju stječe onaj tko Śrimati Tulasi-devi ponudi stalno goreću ghee lampu. Ovaj sveti Kamika Ekadashi toliko je drag Svevišnjoj Božanskoj Osobi da se svi preci onog tko taj dan ponudi ghee lampu Gospodinu Śri Krišni uzdižu na rajske planete i tamo piju kraljevski nektar.

Onaj tko taj dan Śri Krišni ponudi ghee ili lampu sa sezamovim uljem, oslobađa se svih svojih grijeha i odlazi u Suryino (Bog sunca, čije tijelo sja kao 10 miliona svjetiljki) prebivalište. Ovaj Ekadaši je toliko moćan da je dovoljno, ako se osoba ne može pridržavati posta, slijediti njegove naputke koji su ovdje navedeni. Takva osoba zajedno sa svojim precima odlazi na rajske planete.

O Maharaja Yudhišthira, Gospodin Śri Krišna zaključi, “Tim je riječima prajaphati Brahma svom sinu Narada Muniju opisao važnost neizmjernih slava Kamika Ekadašija, koji uklanja sve grijehe. Ovaj sveti dan poništava čak i grijeh ubijanja brahmane ili grijeh ubijanja nerođenog djeteta u maternici, i pomaže osobi dostići duhovni svijet postajući puna vrlina.

Onaj tko ubije nevinog, brahmanu, dijete u maternici, pobožnu i neokaljanu ženu i slično, a kasnije sluša o slavama Kamika Ekadašija, jednom zauvijek će se osloboditi grješnih posljedica. Međutim, osoba ne treba unaprijed misliti da će ubijanjem brahmane ili nevinog bića proći nekažnjeno ako nakon toga sluša o ovom Ekadašiju. Takva vrsta grijeha je neoprostiva. Tko god s vjerom sluša o slavama ovog Kamika Ekadašija oslobađa se svih vrst grijeha i vraća se kući – natrag u Višnuloku, Vaikunthu.

Tako završava pripovijest o slavama Shravana – Krišna Ekadašija ili Kamika Ekadašija, iz Brahma-vaivarta Purane.

Kamika Ekadashi - Sri Manasa Hamsa Sanga

1 Comment