Pandava Nirjala Ekadashi

Pandava Nirjala Ekadashi post bez hrane i vode. Srila Vyasadeva reče: “O Bhimasena, onaj tko posti na ovaj poseban Ekadaši, može steći dobrobiti kao da je postio sve Ekadašije tijekom godine. U to nema sumnje, niti će je biti. O Bhima, sad počuj koje osobite zasluge stječe onaj tko posti na ovaj Ekadaši.