Pandava Nirjala Ekadashi

Pandava Nirjala Ekadashi post bez hrane i vode. Srila Vyasadeva reče: “O Bhimasena, onaj tko posti na ovaj poseban Ekadaši, može steći dobrobiti kao da je postio sve Ekadašije tijekom godine. U to nema sumnje, niti će je biti. O Bhima, sad počuj koje osobite zasluge stječe onaj tko posti na ovaj Ekadaši.

Apara Ekadashi

Apara Ekadashi je sjekira koja siječe potpuno zrelu šumu punu drveća grešnih djela; to je šumski požar koji spaljuje grijehe kao da su od suhog drva; to je sunčev sjaj prije dolaska mraka i to je lav koji se prikrada blagom janjetu bezbožnosti.