Parama Ekadashi

Nemoguće je, o Yudhišthira, izračunati veličinu dobrobiti koju netko stječe posteći na Parama Ekadashi. Takvo je slijeđenje jednako kupanju na mjestima hodočašća kao što su Puskara jezero i rijeka Ganga, davanju krava u milostinju, i vršenju svih drugih različitih religioznih djelatnosti.