Sade Sati period – sedam i pol godina tuge

Sade Sati period - sedam i pol godina tuge

Sade Sati period – sedam i pol godina tuge i najvećih životnih izazova.

Neugodan period života koji se naziva Sade Sati period ili “sedam i pol godina tuge”uvijek je jedan od najtežih perioda kroz koje čovjek prolazi.

Kada Saturn u svom tranzitu po zodijaku uđe u 12. kuću od natalnog Mjeseca osoba ulazi u Sade Sati period koji traje sve dok Saturn ne izađe iz 2. kuće od natalnog Mjeseca.

Saturn provede otprilike dvije i pol godine u jednom znaku, a ovaj period označava prolazak Saturna kroz tri kuće (dvanaestu, prvu i drugu kuću od natalnog Mjeseca), čineći tako period od sedam i pol godina.

Sade Sati period - Sri Manasa Hamsa Sanga

Saturn - tamna strana uma

Saturn predstavlja tamnu stranu našeg uma i u Sade Sati periodu on će nešto uništiti, srušiti i zaustaviti, kako bi se stvorili povoljni uvjeti za rast nečeg novog, kvalitetnijeg i boljeg.

On nas uči da smo ograničeni strogim zakonima materijelne energije i kako sve materijalne stvari imaju svoj početak, privremeno trajanje i kraj te da će se ono što se spojilo opet razdvojiti, stvoreno će biti uništeno, a rođeno će umrijeti i da se sve vraća tamo odakle je poteklo.

Saturn nas lišava iluzije o uživanju u blagodatima, on nam pokazuje drugu stranu ugode i uči kako živjeti jednostavno, čisto i po zakonima koje je Bog stvorio da nam služe.

Saturn je sin Sunca. Sunce je planet dharme (ispravnog djelovanja), a Saturn, kao njegov sin, pomaže dušama zatočenim u materijalnom svijetu da dođu na taj put dharme. On ne trpi besmislice i svakih 30-ak godina dolazi testirati što je duša naučila.

Taj se period testa naziva Sade Sati period. Kada se pojavi u životu, osoba se treba radovati, jer sada će se susresti sa jednom jako zanimljivom osobom – samim sobom, onakvim kakvim je postao.

Saturn je beskompromisan učitelj koji neće tolerirati nikakav nemar ili razuzdanost svojih učenika. Kada dođe Sade Sati period, Saturn će ugasiti pompu i show iza koje se skrivamo, a
u ruke će nam staviti “alat” za težak rad na sebi. On je striktan, iako ponekad pogrešno shvaćen kao okrutan.

Njegove su lekcije često bolne, ali i neophodne kako bismo pronašli naš put koji vodi iznad materije. Saturn otvara vrata koja vode u vječnost, a put do tih vrata je izravan i skroman, lišen pompe i sebičnosti.

Šri Šani

Polubog koji je poznatiji pod imenom Saturn i koji vlada ispravnim djelovanjem te dodijeljuje reakcije za neispravno djelovanje. Svaki put kada iskusimo patnju, Šani nam nešto želi poručiti.

Sade Sati period - Sri Manasa Hamsa Sanga