Apara Ekadashi

Apara Ekadashi je sjekira koja siječe potpuno zrelu šumu punu drveća grešnih djela; to je šumski požar koji spaljuje grijehe kao da su od suhog drva; to je sunčev sjaj prije dolaska mraka i to je lav koji se prikrada blagom janjetu bezbožnosti.